Maar er is nog een veel betere reden om met ons in zee te gaan. Ons uurtarief wordt namelijk afgestemd op de aard van de verrichte werkzaamheden. Aan eenvoudige werkzaamheden wordt een laag tarief gekoppeld en aan specialistische werkzaamheden hangt een hoger zeer concurrerend tarief.  U krijgt dus altijd waar voor uw geld! Volgens het spreekwoord duurt eerlijkheid het langst… dat spreekwoord is op ons lijf geschreven.

Kennis is macht, maar in onze bedrijfstak wordt kennis vaak vertaald in belastingvoordeel. Daarom investeren wij heel veel tijd in het op peil houden van onze kennis. Met onze kennis hebben wij al veel ondernemers geholpen. In sommige gevallen heeft dat geleid tot belastingbesparingen van duizenden euro’s. Zo slaan we mooi twee vliegen in één klap.
U blij met de besparing en wij blij met een tevreden klant!

Sommige ondernemers vinden het prettig om grote bedragen in kleinere porties te verdelen. Die ondernemers komen wij graag tegemoet. Wij kunnen van tevoren voor al onze werkzaamheden een maandbedrag met u afspreken, zodat uw liquiditeit niet onnodig wordt aangetast. Zo ziet u dat wij ook op dit gebied graag met u meedenken…

Wij zijn aangesloten bij de nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) en ingeschreven bij het Register Belastingadviseurs